*** از افتخارات جمعیت ،همکاری با مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جامع و همچنین تخصیص مالیات سالانه بر سیگار و مواد دخانی است.در این خصوص جمعیت با سازمان های ملی و بین المللی مختلف همکاری نموده است که عبارتند از :کمیته کشوری کنترل دخانیات،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،واحد کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی،فدراسیون غیردولتی بین المللی کنترل دخانیات (FCA)

 • دریافت لوح تقدیر از رئیس کمیته طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال ۱۳۸۵
 •  دریافت جایزه میرزای شیرازی در سال ۱۳۸۸ که برای اولین بار به آیت الله سیدعلی غیوری ،نماینده جمعیت در ستاد کشوری قانون جامع کنترل دخانیات به عنوان اولین برنده جایزه میرزای شیرازی اهدا شد.
 • دریافت تندیس از سازمان جهانی بهداشت در خرداد ماه  ۱۳۸۹
 • دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۹
 • دریافت تقدیرنامه شهر عاری از دخانیات از شهرداری منطقه در ۱۸ بهمن ماه  ۱۳۸۹
 • دریافت لوح تقدیر از شهرداری رباط کریم در دی ماه ۱۳۸۹
 • دریافت سومین دوره جایزه میرزای شیرازی در خرداد ماه ۱۳۹۰
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس انجمن پرستاری ایران در تیر ماه ۱۳۹۰
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست ستاد ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۰
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در سال ۱۳۹۰
 • دریافت تقدیر نامه شهر عاری از دخانیات از شهرداری منطقه ۱۸ در خرداد ماه ۱۳۹۱
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست ستاد ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۱
 • دریافت لوح تقدیر از سازمان جهانی بهداشت
 • دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت توسط واحد فرآموز نفس پاک
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • دریافت لوح تقدیر از معاون اجتماعی و ارشاد ناجا

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association