دبیرکل جمعیت مبارزه بااستعمال دخانیات ایران

        دکتر محمدرضا مسجدی

              دبیرکل جمعیت

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن معین شیرازی 2

حجت الاسلام و المسلین حاج سید حسن معین شیرازی

                      رئیس هیئت مدیره جمعیت

 

محمدی گلپایگانی

   حجت الاسلام و المسلین محمد محمدی گلپایگانی

          رئیس هیئت امنا جمعیت

 

دکتر علی اکبر ولایتی

             دکتر علی اکبر ولایتی

           عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج سیدرضا نیری

                حاج سیدرضا نیری

             عضو هیئت امنا جمعیت

دکتر محمداسمعیل افشار

  محمد اسمعیل افشار خرقان

     عضو هیئت امنا جمعیت

   

دکتر حسین باهر

                پروفسور حسین باهر

               عضو هیئت امنا جمعیت

دکتر صلاح الدین دلشاد

                 دکتر صلاح الدین دلشاد

                 عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج علاءالدین میرمحمدصادقی 3

          علاء الدین میرمحمد صادقی

            عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج محمود لولاچیان

           حاج محمود قیومی لولاچیان

          نائب رئیس هیئت امنا جمعیت

 

دکتر عباس شیبانی

               دکتر عباس شیبانی

             عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر غلامعلی افروز

       دکتر غلامعلی افروز

      عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر یحیی دولتی

              دکتر یحیی دولتی

             عضو هیئت امنا جمعیت

 

حجت الاسلام والمسلمین حاج مصطفی مرسلی

حجت الاسلام و المسلمین حاج مصطفی مرسلی

                  عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر احمدعلی نوربالا

  دکتر احمد علی نوربالا تفتی

      عضو هیئت امنا جمعیت

 

 

دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی

   سید ابوالحسن مخزن موسوی

       عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج حسن پرویزیان 2

                حسن محمدی پرویزیان

                عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج عزیزاله علاءالدینی

         حاج عزیزالله علاء الدینی

          عضو هیئت امنا جمعیت

 

ebrahim-asgarian

     حاج ابراهیم عسگریان دماوندی

          عضو هیئت امنا جمعیت

 

             حاج غلامرضا حیدری

            عضو هیئت امنا جمعیت

 

SAMSUNG DVC PICTURES

               محمدرضا اعتمادیان

            عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر هادی منافی 2

            دکتر هادی منافی

           عضو هیئت امنا جمعیت

 

مهدی حریری

               حاج مهدی حریری

            عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر محمد جزایری 2

            دکتر سید محمد جزایری

            عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر جابری

    دکتر سید عباس پاک نژاد

     عضو هیئت امنا جمعیت

 

حاج حسین مهدیان

        حاج حسین مهدیان

       عضو هیئت امنا جمعیت

 

دکتر مهدی فهیمی3

            دکتر مهدی فهیمی

          عضو هیئت امنا جمعیت

 

                    عباس شاکری

             عضو هیئت امنا جمعیت

دکتر منوچهر منصوری

               دکتر منوچهر منصوری

             عضو هیئت امنا جمعیت

                            حاج علی حاجی سیدسلیمان

                                                        عضو هیئت امنا جمعیت

              میرجبار ارجمند

                                                        عضو هیئت امنا جمعیت

          حاج محمدرضا توسلی

                                                        عضو هیئت امنا جمعیت

           مهندس علیرضا حیدری

                                                        عضو هیئت امنا جمعیت

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association