سوابق شغلی و اجرایی:

۱- عضو هیئت موسس دانشگاه خاتم

۲- عضو هیئت امنا موسسه آموزشی عالی خاتم

۳- مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر

۴- ریاست اداره سیاسی شعبه قاره هند

۵- ریاست هیئت های بدوی و تجدید نظر اداری

۶- مدیر کل جنوب شرق آسیا

۷- معاون وزیر در امور حقوقی،کنسولی و امور مجلس

۸- نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

۹- عضو هیئت موسس و هیئت امنا مجمع خیرین سلامت کشور

۱۰- همکاری در تأسیس و راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر،خدابنده،هیدج و همچنین مراکز آموزش عالی استان زنجان،مجامع تحقیقاتی فنی و مهندسی و کشاورزی، کودکان استثنایی و حوزه های علمیه

۱۱- در سال ۷۶ به درخواست دکتر ولایتی وموافقت معظم له به دفتر مقام معظم رهبری مأمور گشته و تا به حال مشغول انجام وظیفه می باشد

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association