سوابق شغلی و اجرایی:

۱- مسئول امور روحانیون معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری

۲- استاد حوزه و دانشگاه

۳- پژوهشگر و عضو هیئت امنای تاریخ پژوهشی ایران معاصر

۴- از امامان جماعت تهران

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association