سوابق شغلی و اجرایی:

۱- عضو هیئت امنا جامعه تعلیمات اسلامی

۲- رئیس اتحادیه صادر کنندگن فرش دستباف آذربایجان شرقی و از فعالان شناخته شده قالی است.وی بیش از نیم قرن است که به تولید و صادرات قالی می پردازد.پرویزیان در طول سال ها فعالیت خود جوایز فراوانی دریافت داشته که آخرین آن نفر برگزیده (تولید کننده غیر متمرکز) در سوین جشنواره گره زرین قالی آذربایجان می باشد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association