سوابق تحصیلی:

۱- پزشکی دانشگاه تهران (۱۳۵۲)

۲- دکترای روانپزشکی (۱۳۶۷)

۳- برنده جایزه رتبه دوم ششمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در زمینه بهداشت و تغذیه

سوابق شغلی و اجرایی:

۱- مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی دانشور- حکیم- پیام هلال

۲- (Iranian Hospital Dubay) مجری طرح بررسی سلامت و بیماری در ایران (۱۳۷۸)

۳- مسئول بهداری سپاه تهران به مدت ۳ سال

۴- معاون درمان وزارتخانه

۵- عضو و دبیر هیئت مرکزی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی به مدت ۸ سال

۶- رئیس جمعیت هلال احمر

۷- عضو کمیته کشوری بهداشت روانی وزارتخانه

۸- عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به مدت ۹ سال

۹- عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

۱۰- عضو کمیسیون بیوتکنولوژی

۱۱- عضو کمیسیون پزشکی

۱۲- عضو شورای عالی پژوهش های علمی

۱۳- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بیمارستان روزبه و بیمارستان امام خمینی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association