سوابق شغلی و اجرایی:

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۷)

۲- استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از ۱۳۷۷ تا کنون)

۳- معاون درمان وزارت بهداری و بهزیستی وقت (۵۹-۱۳۵۸)

۴- نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۰)

۵- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (از آذر ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۷۶)

۶- عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی (‌ ۱۳۶۸)

۷- عضو پیوسته منتخب فرهنگستان علوم پزشکی ایران (۱۳۶۹)

۸- عضو هیأت ممیزه مشترک فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران (۱/۴/۹۰ به مدت ۲ سال)

۹- عضو هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی تهران (از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷)

۱۰- عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران ( ۳ مهر ۱۳۷۰ )

۱۱- عضو شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (۱۹ بهمن ۱۳۷۰ )

۱۲- عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی ( ۱۳۷۱)

۱۳- رئیس هیأت مدیره انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ( ۱۳۷۱)

۱۴- رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران (۱۳۷۱)

۱۵- رئیس گروه علمی طب سنتی و طب اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی (۱۱ تیر ۱۳۷۱)

۱۶- مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری (۳۰ خرداد ۱۳۷۲)

۱۷- نماینده فرهنگستان علوم پزشکی در هیئت امنای فرهنگستانها ( ۱۸ مرداد ۱۳۷۳)

۱۸- عضو انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اروپا، آمریکا و اقیانوسیه ( ۱۳۷۴)

۱۹- عضو هیأت مؤسس دانشگاه غیر انتفاعی وابسته به شورای همبستگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی (۱۳۷۴)

۲۰- عضو افتخاری انجمن علمی پیوند اعضاء ( ۱۳۷۴)

۲۱- عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی ( ۲۲ اسفند ۱۳۷۴)

۲۲- مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ( ۱۳۷۶)

۲۳- رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (۱۳۷۶)

۲۴- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ( ۱۳۷۶)

۲۵- عضو هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۱۳۷۶)

۲۶- رئیس گروه اسلام معاصر- بنیاد دائرﻩ المعارف اسلامی ( ۱۳۷۷)

۲۷- رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور ( ۳۰/۲/۸۳)

۲۸- رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در شورایعالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۳۸۴)

۲۹- عضو هیأت ممتحنه دانشنامه فوق تخصصی (بورد) رشته عفونی اطفال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (مردادماه ۱۳۸۴)

۳۰- عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از اسفند ماه ۱۳۸۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳)

۳۱- عضو کمیته فنی مبارزه با سل کشور ( اسفند ماه ۱۳۸۴)

۳۲- عضو هیأت امناء سازمان مردمی حمایت از محرومان و آسیب پذیران بهزیستی (خرداد ۱۳۸۵)

۳۳- عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی شیعه شناسی (۱۳۸۵)

۳۴- نایب رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ( ۳/۳/۸۵)

۳۵- عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶- عضو شورایMPH دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( مهر ماه ۱۳۸۵)

۳۷- عضو گروه اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (خرداد ماه ۱۳۸۶)

۳۸- عضو شورایعالی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی (۷ خرداد ۱۳۸۵)

۳۹- رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۶)

۴۰- رئیس پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی (تنفسی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از ۱۳/۵/۸۶ به مدت چهار سال و تمدید آن از ۴/۸/۱۳۹۰ تا ۴ سال بعد)

۴۱- عضو گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۱۴/۵/۸۶)

۴۲- رئیس هیأت مدیره انجمن قلم ایران (دو دوره متوالی از آبان ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰)

۴۳- عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) ( 22/9/88)

۴۴- عضو حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (۱۶/۱/۸۹)

۴۵- عضو کمیسیون سه نفره رسیدگی به صلاحیت کارهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۱۴/۶/۸۹)

۴۶- عضو شورای عالی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۱۵/۶/۸۹)

۴۷- عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه فرهنگستان علوم پزشکی (از ۱/۶/۸۹ به مدت ۲ سال و تمدید حکم در ۲۷/۸/۹۱ به مدت ۲ سال دیگر)

۴۸- عضو هیأت امناء استان تهران (زیرمجموعه هیئت امناء دانشگاه آزاد آسلامی) (از ۳/۶/۸۹ به مدت ۴ سال)

۴۹- عضو شورای سیاستگذاری تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۳/۸/۸۹)

۵۰- عضو هیأت علمی وابسته دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران (از ۲۱/۲/۹۰ به مدت ۲ سال)

۵۱- دبیر کمیته سیاستگذاری، هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته عفونی کودکان (از ۱۶/۴/۹۰ به مدت ۲ سال)

۵۲- عضو هیأت امنای مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی (از ۲۷/۴/۹۰ به مدت ۴ سال)

۵۳- رئیس کرسی علمی فرهنگ و تمدن هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی (از ۲۰/۴/۹۰ به مدت ۳ سال)

۵۴- دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی (شهریور ۱۳۹۰)

۵۵- عضو کمیته سیاستگذاری رشته کودکان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (از ۵/۴/۹۱ به مدت ۱ سال)

۵۶- رییس شورای هم اندیشی استادان و نخبگان مرکز پزشکی آموزشی درمانی مسیح دانشوری (از ۲۸/۹/۹۱ به مدت ۱ سال)

۵۷- دبیر کمیته سیاستگذاری فوق تخصصی رشته عفونی کودکان (از ۱۱/۹/۹۱ به مدت ۲ سال)

سوابق تحصیلی:

۱- دکترای پزشکی عمومی/ دانشگاه تهران/ ۱۳۵۰

۲- دکترای تخصصی رشته کودکان/ دانشگاه تهران / ۱۳۵۳

۳- فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال/ دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا /۱۳۵۳

عضویت در مجامع و شرکت در کنفرانس بین المللی:

۱- عضویت در IUATLD/UICTMR از ۱۹۹۴

(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)

۲- عضو انجمن جهانی تاریخ طب

۳- رئیس کنفرانس منطقه‌ای IUATLD، دسامبر۱۹۹۵

سوابق و تاریخچه شغلی قبل از تصدی وزارت خارجه:

۱- رزیدنت ارشد مرکز طبی کودکان، تهران، ۵۳-۱۳۵۲

۲- عضو کادر آموزشی دانشکده تندرستی (دانشکده پزشکی قدس) و مرکز پزشکی شهدای تجریش، ۵۸-۱۳۵۳

۳- رئیس درمانگاههای مرکز پزشکی شهدای تجریش، ۵۵-۱۳۵۴

۴- سردبیر مجله «نامه مرکز پزشکی شهدای تجریش»، ۵۵-۱۳۵۴

۵- مدیر آموزش دانشکده علوم تندرستی، ۵۶-۱۳۵۵

۶- معاون درمان وزارت بهداری و بهزیستی، ۵۹-۱۳۵۸

۷- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ۶۰-۱۳۵۹

۸- عضو سابق شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، ۶۶-۱۳۶۰

سوابق شرکت و عضویت در همایش ها:

الف) ‌ریاست کنگره:

۱- اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال، ۲۱-۲۰ مهر ۱۳۶۹، تهران- هتل لاله

۲- دوازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر محمد قریب، ۲۹ دی ۱۳۶۹، تهران- مرکز پزشکی فیروزکوه

۳- کنگره بیماریهای آمیزشی، ۱۰-۸ خرداد ۱۳۷۲، خراسان- مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴- هیئت رئیسه ششمین کنگره بین المللی کودکان، ‌۲۸-۲۳ مهر ۱۳۷۳، تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- هیئت رئیسه چهارمین کنگره بین المللی غدد درون ریز، ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۷۵، تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶- رئیس کنگره سالیانه بیماری های عفونی و گرمسیری ایران (از سال ۱۳۷۶ تا کنون)

۷- رئیس کنگره دو سالانه بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل (از سال ۱۳۸۲ تا کنون)

ب) عضو هیئت علمی:

۱- اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، ۱۴-۱۹ آبان ۱۳۶۷، تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

۲- کنگره بین المللی سل، سال ۱۳۶۷، خراسان- مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳- دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، ۱۳-۹ مهر ۱۳۶۸، آذربایجان شرقی- تبریز

۴- دومین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، ۸ آبان ۱۳۶۸، تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

۵- اولین سمینار طب اجتماعی و پیشگیری اطفال در ایران، ۱۲ مهر ۱۳۶۹، سیستان و بلوچستان- زاهدان- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۶- کنگره سراسری ایران، ۱۶ مهر ۱۳۶۹، خراسان- مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری سازمان بهداشت جهانی- بیمارستان امام رضا (ع)

۷- اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، ۲۶ –۲۴ مهر ۱۳۶۹، گیلان- رشت- دانشگاه علوم پزشکی رشت

۸- سمپوزیوم سالانه سل کشور و بازآموزی، ۲۴ مهر ۱۳۷۰، تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹- اولین کنگره منطقه‌ای بیوتکنولوژی، ۳ آذر ۱۳۷۰، تهران- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۱۰- اولین سمینار سراسری برنامه های تنظیم خانواده، ۳-۲ اردیبهشت ۱۳۷۱، خراسان- مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱- کنگره سراسری سل کشوری و باز آموزی، ۲۷-۲۵ مهر ۱۳۷۱، اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ج) عضو هیئت ممتحنه:

۱- عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۴(

۳- عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصی عفونی اطفال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴)

۳- عضو هیئت ممتحنه و امتحانات برد تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳)

۴- عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصی عفونی اطفال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از ۱۳۸۴ تا کنون)

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association