سوابق تحصیلی:

۱- فارغ‏ التحصیل رشته روانشناسی دانشگاه تهران با احراز رتبه اول (۱۳۵۱)

۲- فارغ‏ التحصیل ممتاز ارشد و دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه میشیگان آمریکا (MSU ) به عنوان اولین فارغ التحصیل ایران در این رشته (۱۳۵۷)

۳- استاد نمونه دانشگاه های کشور (۱۳۷۳)

۴- محقق برگزیده جشنواره بین‏ المللی خوارزمی به لحاظ تلاش در تهیه هوش آزمایی تهران-استنفرد-بینه (T.B.S) بهاتفاق آقای دکتر هومن (۱۳۷۴)

۵- چهره ماندگار عرصه روانشناسی ایران (۱۳۸۵)

۶- دریافت جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی (WHO) بهخاطرفعالیت های گسترده پژوهشی در قلمروکودکاناستثنائی (سندرم داون) (۲۰۰۷)

۷- اولین استاد ممتاز دانشگاه‏ تهران (۱۳۸۸)

۸- پژوهشگر برتر شانزدهمین جشنواره ابن سینا (۱۳۹۳)

۹- دارای کرسی نوآوری موفق (بااحراز امتیاز ۹۵ از ۱۰۰) در حوزه تعلیم و تربیت «تحول در نظام آموزش متوسطه ایران». به عنوان اساسی‏ ترین زمینه نیل به اقتدار علمی و مرجعیت پژوهشی با ترسیم رسالت‏های ویژه دانشگاه‏های مختلف کشور به مثابه منابع اصلی تولید علم.

۱۰- مؤلف ۵۵ جلد کتاب و بیش از ۴۰۰ مقاله علمی و پژوهشی در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت.

سوابق شغلی و اجرایی:

۱- مؤسس و اولین رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران

۲- قائم مقام وزیر آموزش و پرورش

۳- ریاست سازمان ملی استعدادهای درخشان

۴-رئیس دانشگاه تهران

۵- اولین رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی دو دوره چهارساله

۶- رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بیش از ۱۵ سال

۷-رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی

۸- تأسیس کانون دانش آموختگان و دانش پژوهان کودکان استثنایی کشور در سال۱۳۹۳

۹- ریاست کرسی نظریه پردازی علوم رفتاری شورای انقلاب فرهنگی

۱۰- استاد راهنما و مشاور صدها دانشجوی دکتری و ارشد در بیش از سه دهه فعالیت دانشگاهی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association