سوابق تحصیلی:

۱- فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده پزشکی استانبول

۲- متخصص جراحی عمومی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

۱- وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در دولت های محمدعلی رجایی،محمدجواد باهنر و دولت اول میرحسین موسوی (۶۳-۵۹)

۲- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در دولت دوم میرحسین موسوی و دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی (۷۶-۶۳)

۳- رئیس سازمان نظام پزشکی (۷۱-۶۵)

۴- عضو برجسته اجمن خیریه استومی ایران

۵- متخصص جراحی عمومی

۶- موسس انجمن هیپنوتیزم بالینی

۷- موسس انجمن مراقبت ازاستومی و انجمن علمی استومی

۸- موسس بانک چشم

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association