سوابق تحصیلی:

۱- فارغ التحیل دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (۱۳۳۸)

۲- فارغ التحیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۳- بورد تخصصی بیماری های پوست (۱۳۵۱)

۴- فلوشیپ آسیب شناسی پوست (۱۳۵۱)(هر دو از کالج پزشکی و بیمارستان Hahnemann (امروزه دانشگاه Hahnemann)، فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده امریکا

سوابق شغلی،علمی و اجرایی:

۱- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- رئیس مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- استاد مهمان گروه پوست دانشگاه Wayne State، دترویت، میشیگان، ایالات متحده امریکا

۴- استاد مهمان دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

۵- استاد افتخاری دانشگاه Franche-Comté، آکادمی بزانسون، بزانسون، فرانسه

۶- رئیس انجمن متخصصین پوست ایران

۷- رئیس بیمارستان شهید چمران (۱۳۵۹-۱۳۶۲)

۸- رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی سازمان جذام ایران (۱۳۶۰-۱۳۷۰)

۹- عضو هیات ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصی پوست ایران( ۱۳۶۸-تا کنون)

۱۰-رئیس کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی ایران(۱۳۷۱-۱۳۷۴)

۱۱-عضو هیئت مدیره بخش بیماری های گرمسیری، جغرافیایی، محیطی انجمن بین المللی پوست(۱۳۷۲-۱۳۸۶)

۱۲- رئیس کمیته ملی تحقیقات لیشمانیوز ایران(۱۳۷۱-۱۳۷۵)

۱۳- عضو بخش سیاست گذاری لیشمانیوز سازمان جهانی بهداشت/تحقیقات بیماری های گرمسیری (WHO/TDR)(1371-1377)

۱۴-عضو کارگروه قسمت جذام سازمان جهانی بهداشت/تحقیقات بیماری های گرمسیری (WHO/TDR)(1371-1376)

۱۵-رئیس انجمن متخصصین پوست ایران (۱۳۷۴-۱۳۸۷ و ۱۳۹۱-تا کنون)

۱۶- نایب رئیس انجمن بین المللی پوست (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

۱۷- عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی پوست (۱۳۸۸-تا کنون)

۱۸- نایب رئیس ‌‍[Co-chair] کمیته برنامه آموزش بین المللی انجمن بین المللی پوست (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

۱۸- عضو کمیته خبرگان برنامه کنترل لیشمانیوز سازمان جهانی بهداشت (WHO) (1388-تاکنون)

۱۹- عضو کمیته برنامه آموزش بین المللی انجمن بین المللی پوست (۱۳۸۸-تاکنون)

۲۰- مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه بیماری های پوست ایران (۱۳۷۶-۱۳۸۸ و ۱۳۹۱-تا کنون)

۲۱- مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه پوست و زیبایی (۱۳۸۸-تا کنون)

۲۲- نشان نقره انجمن متخصصان کودکان امریکا (۱۳۵۱)

۲۳-تقدیرنامه کالج کاردیولوژی آمریکا (۱۳۵۱)

۲۴- تقدیرنامه انجمن پزشکان خانواده آمریکا (۱۳۵۱)

۲۵- تقدیرنامه انجمن پزشکی جنوب (۱۳۵۱)

۲۶- نشان طلا برای برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر بالینی برتر در پنجمین جشنواره علمی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران(۱۳۸۳)

۲۷- تقدیرنامه جامعه بین المللی انجمن های پوست (۱۳۸۶)

آثار علمی و تالیفات : ۱۵ کتاب، ۱۰۸ مقاله داوری شده شامل ۸۸ مورد در نشریات بین المللی و ۲۰ مورد در نشریات داخلی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association