سوابق تحصیلی:

۱- کارشناسی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی(۱۳۶۴)

۲- کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس(۱۳۷۲)

۳- دکترای اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۸)

سوابق شغلی و اجرایی:

۱- رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۲- مترجم و مولف پرفروش ترین کتابهای اقتصاد در ایران طی ۲۰سال گذشته

۳- عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات:

۱- برندهٔ کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی برای ترجمهٔ کتاب تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان (۱۳۷۱)

۲- کتاب تئوری اقتصاد خرد با ترجمهٔ وی به عنوان برگزیده کتاب سال جهاد دانشگاهی (۱۳۷۸)

۳- همچنین کتاب اقتصاد خرد ۲ تألیف وی برگزیدهٔ شانزدهمین دورهٔ کتاب سال دانشگاهی‌

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association