سوابق تحصیلی:

۱- کارشناس حقوق گرایش اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲- کارشناسی ارشد اکونومتری (۱۳۴۹-۱۳۴۶)

۳- اخذ گواهینامه اجرم شناسی از دانشگاه تهران (۱۳۴۹-۱۳۴۶)

۴- اخذ دانشنامه فرماندهی ستاد از داشگاه پدفند ملی (۱۳۴۹-۱۳۴۶)

۵- اخذ دانشنامه زبان انگلیسی با درجه آکادمیک از دانشگاه مک گیل کانادا (۱۳۵۱)

۶- دکترای برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه کنکوردیای کانادا (۱۳۵۳)

۷- فوق دکترای فلسفه مدیریت منایع از شورای تحقیقات ملی کانادا (۱۳۵۶)

۸- اخذ مدارک دوره های بین المللی N.G.O و N.L.P با درجات آکادمیک (۱۳۵۹)

سوابق شغلی و اجرایی:

۱- کارشناس سازمان برنامه و بودجه

۲- مدیر کل مراکز آموزشی مدیریت دولتی و صنعتی

۳- مدیر کل روابط بین المللی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور بسیاری از سازمانها و نهادهای خصوصی و عمومی.

۴- عضو هیئت مدیره انجمن های مدیریت، اقتصاد ،بهداشت

۵- هئیت تحریریه مجله حافظ،آسمان شب ونشریات خانواده سبز و تپش موفقیت ومحقق موسسه تحقیقات اقتصادی

۶- دستیار دانشگاه کنکوردیای مونترال

۷- دانشیار شورای تحقیقات ملی کانادا

۸- استاد دانشگاهای الزهرا،شهید بهشتی،علم و صنعت

۹- معاون وزارت برنامه و بودجه

۱۰- پروفسور دانشگاهای انگلستان و کانادا

۱۱- عضو افتخاری یونسکو برای صلح جهانی

۱۲- بنیانگذاز مکتب رفتار شناسی،سایت اینترنتی “مشاور”و مبتکر متدولژی تربیعات ارزشی .

۱۳- در حال حاضر نگارندگی ۲۰ کتاب “هزار نکته باریکتر از مو” به چهار زبان:فارسی،عربی،انگلیسی و فرانسه را در دست دارد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association