دبیرکل جمعیت مبارزه بااستعمال دخانیات ایران

دکتر محمدرضا مسجدی

      دبیر کل جمعیت

 

حجت الاسلام والمسلمین حاج مصطفی مرسلی

حجت الاسلام و المسلمین حاج مصطفی مرسلی

نایب رئیس و عضو هیات مدیره جمعیت

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن معین شیرازی 2

حجت الاسلام و المسلین حاج سید حسن معین شیرازی

      رئیس و عضو هیات مدیره جمعیت

دکتر محمداسمعیل افشار

محمد اسمعیل افشار خرقان

خزانه دار و عضو هیات مدیره جمعیت

حاج عزیزاله علاءالدینی

    حاج عزیزالله علاء الدینی

    عضو هیات مدیره جمعیت

دکتر صلاح الدین دلشاد

دکتر صلاح الدین دلشاد

بازرس جمعیت

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association