جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اعتقاد به ضرورت پژوهش بنیاد بودن تمامی اقداماتی که در جهت پیشگیری، کنترل و ریشه‌کنی مصرف دخانیات در کشور صورت می‌گیرد، همکاری برای گسترش خدمات فرهنگی، پژوهشی؛ همچنین حمایت و تشویق نیروی انسانی (ماده هشت اساس‌نامه) را سرلوحه خویش قرار داده است.

از این رو جمعیت در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خویش و ایجاد بستر و زمینه‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش‌های اجتماعی در حوزه دخانیات؛ همچنین یافتن راه‌کارهای نوین اجتماعی در جهت پیشگیری و کنترل آن، در تلاش است تا در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی از توان علمی دانشجویان و متخصصان کشور بهره‌مند شود.

جهت ارائه طرح های پژوهشی خود با ما تماس بگیرید.

 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association